Lipno.info - zážitky a ubytování pro rodiny s dětmi Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Úplná pravidla hlasovací soutěže „Vyhraj víkend plný zážitků na Lipně“

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je obchodní společnost LIPENSKO  s.r.o., se sídlem Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, Česká republika, IČ 281 36 420 (dále jen „pořadatel soutěže“).

Hlavní partneři soutěže:

obchodní společnosti: STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o., IČ 281 42 349, se sídlem Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, a  LIPNO SERVIS s.r.o., IČ 260 16 885, se sídlem Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou.

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá pouze na internetových stránkách pořadatele soutěže www.lipno.info (dále jen „místo konání soutěže“) v termínu od 18.7.2017 do 15.9.2017 (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba, která je starší 18 let a která úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže (viz bod 4. těchto pravidel soutěže). Pořadatel  soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými účastníky soutěže (dále také "účastník soutěže" nebo "soutěžící").

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže či hlavních partnerů soutěže, jakož i  osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, nevzniká jí nárok na výhru a výhra se nepředá. Stejně tak nevzniká fyzické osobě nárok na výhru a výhra se nepředá v případě, že pořadatel soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes výše uvedené se stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nevzniká jí nárok na výhru. V takovém případě se výhercem stává soutěžící, který bude určen jako další v pořadí.

4. Princip a podmínky soutěže

Každý soutěžící, který splní následující podmínky soutěže, bude zařazen do slosování o výhru:

1) Na stránkách www.lipno.info vyplnění ve formuláři své jméno a příjmení, e‑mailovou adresu a adresu místa pobytu.

2) Potvrdí odeslání hlasu do soutěže prostřednictvím kliknutí na políčko "registrace" v e-mailu, který pořadatel soutěže odešle soutěžícímu na jím vyplněnou e-mailovou adresu.

Pořadatel soutěže dne 22.9. 2017 vybere prostřednictvím  počítače ze soutěžících náhodně  jednoho soutěžícího, který vyhraje hlavní výhru. Další výhry nebudou uděleny.

Pořadatel soutěže bude kontrolovat adresu počítače, tak, aby nedocházelo k opakovanému hlasování do soutěže ze stejného počítače.

5. Výhry

Hlavní výhra v soutěži:

Pobyt pro rodinu (2 dospělé, 2 děti do 15 let), v apartmánu Loděnice, na 2 noci (pátek – neděle) s dalšími zážitky: rodinný vstup na Stezku korunami stromů, rodinný vstup do Království Lesa, plavba lodí Lipno Line, 4 x sjezd koloběžkou, 4 x jízda floutrejlem (kolo + jízda lanovkou), doprava jednosměrná ke Stezce korunami stromů (lanovka/bus), bikepark 2x na 3 hodiny.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která je upravena v těchto pravidlech soutěže. Soutěžící nemá nárok výhru reklamovat. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani ji nelze vymáhat právní cestou. Pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních zásilek, oznámení zasílaných prostřednictvím pošty, elektronické pošty či jiným způsobem. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher.

6. Kontaktování výherce a doručení výher

Výherce bude pořadatelem soutěže kontaktován e-mailem  po vyhodnocení soutěže a bude s ním domluven termín a způsob předání výhry. Pokud nebude možné výherce kontaktovat a ten nebude na e-mail reagovat nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání kontaktního emailu, výhra bez náhrady propadá ve prospěch pořadatele soutěže a ve lhůtě ### dnů bude vybrán druhý výherce, a to způsobem stanoveným v článku 4. těchto pravidel soutěže.

Výhra bude výherci doručena ve formě doporučené zásilky, obsahující voucher – poukázku, a to na adresu uvedenou výhercem při vyplnění údajů dle bodu 1) článku 4. těchto pravidel soutěže či adresu dodatečně výhercem sdělenou pořadateli soutěže jako adresu pro zaslání výhry, nebude-li mezi pořadatelem soutěže a výhercem dohodnuto předání výhry jinak.

V případě nemožnosti výhru doručit (např. vrácení doporučení zásilky zpět pořadateli soutěže) či její nepřevzetí (odmítnutí převzetí) výhercem nebo v případě jiného problému s doručením výhry, propadá tato výhra k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům pořadatele soutěže.

7. Zpracování osobních údajů

Soutěžící vyplněním údajů ve formuláři dle bodu 1) článku 4. těchto pravidel soutěže uděluje pořadateli soutěže souhlas s použitím svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, e‑mailová adresa a adresu místa pobytu  (dále jen „údaje“) a souhlas s jejich zařazením do databáze pořadatele soutěže a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele soutěže, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

Soutěžící dále vyplněním údajů dle bodu 1) článku 4. těchto pravidel soutěže uděluje pořadateli soutěže souhlas s tím, aby pořadatel soutěže předal tyto údaje hlavním partnerům soutěže, kteří jsou oprávněni je zpracovávat za účelem nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele soutěže či a hlavních partnerů soutěže odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Další ustanovení

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat

Vaše zážitky

Co miluju na Lipenském svahu nejvíc? Je to parádní sedačková lanovka, ze které je krásný výhled na svah a do okolí. S každou cestou nahoru dostanu chuť na jízdu dolů!

Kryštof Látal

Na Lipno jsem jezdila jako malá holka na prázdniny, potom na sportovní kurzy s fakultou, po nějaké době i jako maminka s dětmi, které se tady ve FOX parku naučily lyžovat a před rokem jsem tady potkala někoho, s kým jsem objela Lipno na kole a doufám, že si to každý rok zopakujeme. Milovníkům cyklistiky a Lipna tento trip doporučuji.

Lucie Kličková

Lipno - můj milovaný rodný kraj. Vždy si zajezdíme na bobové dráze, dáme trasu na in-linech kolem přehrady, dáme padleboarding, vyšlápneme do korun stromů. Jsou tam super cyklo trasy. Ráda se na Lipno vracím.

Bára Hejpetrová

Dobrý den, ráda bych tímto poděkovala instruktorce lyžování, slečně Denise Nováčkové, se kterou jsem se letos poprvé postavila na lyže. Díky jejímu empatickému přístupu jsem nejen dokázala překonat strach, který jsem ve svých 38 letech z prvního lyžování měla, ale po několika dnech jsem byla schopná sjet svou první – a pak i další a další – sjezdovku. Oceňuji především, že jsme po celou dobu výuky postupovaly tak, abych se vždy cítila komfortně, a zároveň jsem byla schopná dělat pokroky. Budu velmi ráda, když budu mít možnost s Denisou ve výuce pokračovat i příští sezónu. Marcela Prokůpková

Marcela Prokůpková

Po 20 letech jsem se u vás znovu stoupl na lyže a dokonce jsem naučil i dceru lyžovat. A rádi se zase v této sezóně k vám vrátíme.

Martin Kala

Partneři

Vyrobil FT SunFT Sun