Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat
Lipno 023
Lipno.info - zážitky a ubytování pro rodiny s dětmi Skiareál Provozní řády Provozní řád sjezdové tratě školní

Provozní řád sjezdové tratě školní

Provozní řád SJEZDOVÉ TRATĚ ŠKOLNÍ

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.

se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78

IČ: 26016885

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229

odpovědná osoba: Mgr. Antonín Kolář

 • Sjezdová trať Školní byla vybudována za účelem provozování lyžařské školy SKISCHOOL LIPNO (provozní jednotka společnosti LIPNO SERVIS s. r. o.) a za tímto účelem je společností LIPNO SERVIS s. r. o. také provozována. Prostor Sjezdové tratě Školní je označen a jednoznačně oddělen od veřejných sjezdových tratí.

 

 • Sjezdová trať Školní je určena k výuce osob – klientů lyžařské školy SKISCHOOP LIPNO, které se na Sjezdové trati Školní pohybují zpravidla v doprovodu instruktora lyžařské školy SKISCHOOL LIPNO.

 

 • Na Sjezdové trati Školní se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu.

 

 • Provoz na Sjezdové trati Školní řídí pověřený zaměstnanec společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. (dále jen „oprávněná osoba“), který má oprávnění vykázat osoby, které budou porušovat provozní řád  Sjezdové trati Školní, a je též oprávněn těmto osobám odepřít další přístup do areálu. Osoby pohybující se na Sjezdové trati Školní jsou povinny se řídit pokyny oprávněné osoby, zejména jsou povinny dbát o svou bezpečnost i o bezpečnost třetích osob. Osoby pohybující se na Sjezdové trati Školní jsou povinny dodržovat tento provozní řád a níže uvedených deset pravidel lyžování vydaných Mezinárodní lyžařskou federací.  Nedodržování následujících pravidel chování na sjezdové trati, jakož i nedodržování provozního řádu či nerespektování pokynů oprávněných osob je považováno za nedodržení provozního řádu.
 • OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.
 • PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.
 • VOLBA SMĚRU – Má-li lyžař možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem, pohybujícím se na svahu pod ním.
 • PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.
 • PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.
 • ZASTAVENÍ – Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.
 • STOUPÁNÍ – Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky.
 • RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení a signalizaci.
 • V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.
 • IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě. 

 

 

 • Vstup na Sjezdovou trať Školní je umožněn pouze osobám, které se prokážou zakoupením lyžařského kurzu u lyžařské školy SKISCHOOL LIPNO.

 

 • Na celé provozovatelem vymezené Sjezdové trati Školní je zakázáno osobám zde se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být ze Sjezdové tratě Školní vykázána. Tento zákaz se nevztahuje na provozování lyžařské školy SKISCHOOL LIPNO.

 

 • Návštěvníci užívající Sjezdovou trať Školní berou na vědomí, že zde mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy, na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. na internetové stránce www.lipnoservis.cz či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, v nichž může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí u pokladen Skiareálu Lipno.

 

 • Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, že Sjezdová trať Školní bude po provozovatelem stanovené období zimní sezony či po určitou část kteréhokoliv dne přístupna všem návštěvníkům Skiareálu Lipno. Takové rozhodnutí provozovatele bude návštěvníkům Skiareálu oznámeno. V tomto případě se na provoz Sjezdové tratě Školní použije obdobně Provozní řád Skiareálu Lipno.

 

Vaše zážitky

Na Lipno jezdíme pravidelně a vnoučaty a moc se nám tam líbí. Vnoučata se učí lyžovat a sledují jak se okolo nich pohybuje známý Lišák. Sice první setkání bylo trochu strachu ,ale dnes je již vše v pohodě a děti se s ním fotí. V létě využíváme bobovou dráhu,která je perfektní.

Vlasta Plevková

Lipno je nejlepší český areal pro male děti. Tak jak se tam naučila před 4 lety lyžovat dcera tak se tam naučí letos lyžovat syn :-) Už se moc těšíme! Adamovi

Stanislav Adam

Lipno je naše srdcovka. Začali jsme k Vám jezdit, před šesti lety, když náš první syn měl půl roku. A od té doby se nám už jinám nechce. Letošních zážitků z našeho týdenního pobytu máme hned několik. Starší syn, jenž se naučil lyžovat již před třemi lety u Vás ve školičce si letos užíval slalomů, skicross a největší radost měl, že už super zvládal i Střechu. A druhý syn, kterému je 2,5 roku se na Lipno těšil už od ježíška, kdy dostal lyže. Hned odprvního dne se těšil na lišáka a začal se s chutí učit lyžovat. Třetí den už jsme museli jet i lanovkou a zkontrolovat všechny rolby zaparkované na vršku. Páč od bráchy věděl, že tam parkují. Kdyby jste viděli ty rozzářený očička při výjezdu. Další den jsme museli navštívit Yettiho, i když starý - velký už se rozpadl, ale miminko je též super. No a když přeje počasí jde vše lépe, takže v pátek už jsme sjížděli všechny sjezdovky společně celá rodina, kromě Střechy tu jsem si s malým opravdu netroufla :). A náš další super zážitek zakončil na konci týdne Velbloud, jenž dorazil ke Stezce, kterou my jsme si nechali na závěr týdne. Takže týden plný zážitků a to jsem určitě vše nevypsala, neboť jsme navštívili bazén a bowling. No bájo užitý týden. Vybírala jsem fotku kterou zaslat, aby to vystihlo naše nadšení z našich malých lyžařů, ale poslední zážitek je nejsilnější a o velbloudovi se mluví dnes celý den. Už teď se těšíme na další návštěvu. Moc děkujeme za super týden u Vás.

Jana Ryndová

Lipno nás nepřestává bavit!

Libuše Fíková

Luxusní snih a super lyžovačka!

martina benischkova

Partneři

Obec Lipno nad Vltavou
Lipno Card
Innogy
Stezka korunami stromů Lipno
Turistický spolek Lipensko