Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat
Lipno 023
Lipno.info - zážitky a ubytování pro rodiny s dětmi Skiareál Provozní řády Provozní řád sjezdové tratě školní

Provozní řád sjezdové tratě školní

Provozní řád SJEZDOVÉ TRATĚ ŠKOLNÍ

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.

se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78

IČ: 26016885

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229

odpovědná osoba: Mgr. Antonín Kolář

 • Sjezdová trať Školní byla vybudována za účelem provozování lyžařské školy SKISCHOOL LIPNO (provozní jednotka společnosti LIPNO SERVIS s. r. o.) a za tímto účelem je společností LIPNO SERVIS s. r. o. také provozována. Prostor Sjezdové tratě Školní je označen a jednoznačně oddělen od veřejných sjezdových tratí.

 

 • Sjezdová trať Školní je určena k výuce osob – klientů lyžařské školy SKISCHOOP LIPNO, které se na Sjezdové trati Školní pohybují zpravidla v doprovodu instruktora lyžařské školy SKISCHOOL LIPNO.

 

 • Na Sjezdové trati Školní se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu.

 

 • Provoz na Sjezdové trati Školní řídí pověřený zaměstnanec společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. (dále jen „oprávněná osoba“), který má oprávnění vykázat osoby, které budou porušovat provozní řád  Sjezdové trati Školní, a je též oprávněn těmto osobám odepřít další přístup do areálu. Osoby pohybující se na Sjezdové trati Školní jsou povinny se řídit pokyny oprávněné osoby, zejména jsou povinny dbát o svou bezpečnost i o bezpečnost třetích osob. Osoby pohybující se na Sjezdové trati Školní jsou povinny dodržovat tento provozní řád a níže uvedených deset pravidel lyžování vydaných Mezinárodní lyžařskou federací.  Nedodržování následujících pravidel chování na sjezdové trati, jakož i nedodržování provozního řádu či nerespektování pokynů oprávněných osob je považováno za nedodržení provozního řádu.
 • OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.
 • PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.
 • VOLBA SMĚRU – Má-li lyžař možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem, pohybujícím se na svahu pod ním.
 • PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.
 • PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.
 • ZASTAVENÍ – Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.
 • STOUPÁNÍ – Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky.
 • RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení a signalizaci.
 • V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.
 • IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě. 

 

 

 • Vstup na Sjezdovou trať Školní je umožněn pouze osobám, které se prokážou zakoupením lyžařského kurzu u lyžařské školy SKISCHOOL LIPNO.

 

 • Na celé provozovatelem vymezené Sjezdové trati Školní je zakázáno osobám zde se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být ze Sjezdové tratě Školní vykázána. Tento zákaz se nevztahuje na provozování lyžařské školy SKISCHOOL LIPNO.

 

 • Návštěvníci užívající Sjezdovou trať Školní berou na vědomí, že zde mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy, na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. na internetové stránce www.lipnoservis.cz či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, v nichž může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí u pokladen Skiareálu Lipno.

 

 • Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, že Sjezdová trať Školní bude po provozovatelem stanovené období zimní sezony či po určitou část kteréhokoliv dne přístupna všem návštěvníkům Skiareálu Lipno. Takové rozhodnutí provozovatele bude návštěvníkům Skiareálu oznámeno. V tomto případě se na provoz Sjezdové tratě Školní použije obdobně Provozní řád Skiareálu Lipno.

 

Vaše zážitky

Mé prvni setkáni se Stezkou korunami stromů bylo, když mě tam můj přítel vzal na výlet a kdyz jsme byli co nejvýše, tak poklekl a požadal mě o ruku. Tolik emocí v takové výšce se mnou pořadně zamavalo a ja chtěla štěstím křičet jako tarzan, skočit dolů jumping byť se výšek bojím a kdybych mohla, tak válím snad sudy az dolů. Sila stromů a emoce byly zatím pro mě tím nejemotivnějším zážitkem v životě. Jaké překvapení pak pro mě bylo, když mi nyní už manžel koupil víkend na Lipně k výročí svatby nemusím ani psát. Naše cesta vedla opět na stezku, ale tentokrát jsem překvapeni měla já. Nebylo plánované, sama jsem se ho dozvěděla až dva dny před odjezdem, a tak jsem si sladké tajemstvi nechala az do vrcholku stezky, kde jsem manželovi předala dareček, který ukrýval dudlík. Plakali jsme tam oba. Takže pro nás má Stezka korunami stromů magicky význam.

Lenka Svobodová

Lyžařská sezona zahájena ve Skiareálu na Lipně. Super lyžovačka na upravených sjezdovkách a žádné fronty na lanovkách.

Tereza Straková

Super lyžování a zážitek pro celou rodinu.

Anton Molnar

Cesta do pravěku, parádní, jako živí....

Ilona Hřebřinová

Dobry den,asi moje vzpominka na Lipno sem nepatri. Stravila jsem na Lipne nekolik sveho detstvi. Muj otec totiz byl vedoucimna stavbe Lipenske elektrarny. Moc se mi tam libilo arada na tyto casy vzpominam. Libi se mi Vase cesta v korunach stromu Preji Vam mnoho úspěchů Jana Studena

Jana Modspieglova Studena

Partneři

Obec Lipno nad Vltavou
Lipno Card
Innogy
Stezka korunami stromů Lipno
Turistický spolek Lipensko
Staň se instruktorem na LipněStaň se instruktorem na Lipně