Lyžařský a snowboardový servis

Lyžařský a snowboardový servis
 • Intersport Rent hotel Element

... protože jen dobře připravené lyže/snowboard Vám garantují bezpečí a příjemně strávený čas na sněhu

Provádíme servis pro všechny výkonostní kategorie (rekreační, sportovní a závodní):

 • základní (lineární), závodní (kombinované a variální) struktury
 • komplexní úhlování a tuning hrany (konstantní i radiální)
 • montáže a seřízení vázání s potvrzením
 • speciální opravy (výseky skluznic, hrany atd.)

Naši servisní technici čerpají z mnohaletých zkušeností a pracují na moderních servisních strojích  švýcarské firmy MONTANA.

A navíc náš servis naleznete přímo ve Skiareálu Lipno, je součástí půjčovny Intersport Rent - hotel Element. Takže pokud máte pocit, že Vám lyže nefungují podle Vašich představ, přineste je k nám, a my se o ně postaráme.

Je lyžařský servis alchymií?

Samotný postup servisování lyžařského vybavení se v posledních letech stal hotovou alchymií, jehož dokonalé zvládnutí vyžaduje léta odborného vzdělávání a praxe.

Náš odborně proškolený tým Skiservice Lipno s letitými zkušenostmi Vám v tomto směru garantuje služby té nejvyšší kvality.

Svěřit Vaše drahé lyžařské vybavení do péče odborníků se rozhodně vyplatí, výsledek poznáte na první pohled.

1. Čištění a oprava skluznice

 • Přebroušení plochy skluznice na brusném pásu (zr. 80 – 100) bez přítlaku slouží k odstranění starého vosku a zvýraznění potřebných míst budoucí opravy.
 • Mechanické vyčištění poškozené skluznice (škrábance a rýhy) zaručí dokonalé spojení nově natavovaného P–tex materiálu s původní skluznicí

2. Základní přebroušení

 • Ideální optickou rovinu skluznice a spodní hrany docílíme pouze broušením pomocí brusného kamene s konstantním přítlakem a rychlostí posuvu. Dosažení ideální optické roviny je předpokladem pro přesné úhlování hrany – geometrie hrany.
 • Zpravidla používáme základní lineární strukturu střední hrubosti, slouží k většímu odběru materiálu z plochy skluznice i hrany (individuálně dle potřeby) a zároveň k odstranění navařeného polyetylenu.
 • Broušením na brusném kameni docílíme nejlepší kluznou vlastnost skluznice. Pouze brusný kámen nabízí různé variace finálních struktur (závodní servis).

3. Finální broušení

 • Na ideálně rovnou plochu skluznice „rýsujeme“ finální strukturu opět použitím brusného kamene s obměnou otáček jeho rychlosti, rychlosti posuvu a přestavění povrchové struktury – orovnání kamene diamantem.
 • Dle charakteru lyže volíme adekvátní typ požadované struktury – lineární, kombinované a nebo variální.
 • Na základě změny parametrů jednotlivých proměnných – řezná rychlost, advance a rychlost diamantu, brusná rychlost kamene, rychlost posuvu, nastavení tlakové křivky pro broušení plochy – jsme dále schopni ovlivnit tvar, hrubost a sklon jednotlivých šrafů – „banánků“ (základní skladba struktury).
 • Jednotlivé struktury se dělí na hrubé, střední a jemné.

4. Úhlování boční strany

 • Úhel boční hrany závisí na typu a charakteru použití lyže/snowboardu, zkušenosti uživatele a tvrdosti podložky.
 • Boční úhlování hrany – základní úhlování se provádí pomocí brusného pásku v rozsahu 89 – 87°. Správně volený úhel zabezpečuje dokonalému kontaktu hrany se sněhovou podložkou v průběhu celého oblouku v závislosti na charakteru lyže.
 • Všeobecnou podmínku úhlování hrany musí splňovat celkový úhel hrany, který není nikdy větší než 88,5°.
 • Pro závodní servis je základně připravená (naúhlovaná) boční hrana ještě vyleštěna pomocí brusného kamene – tuning boční hrany. Slouží k docílení ostrého vrcholu úhlu hrany a zároveň k jejímu vyhlazení, tedy vymazání struktury po brusném pásku.

5. Tuning spodní hrany

 • Konstantní odklon – tuning spodní hrany směrem od podložky je možný pouze na základě přesné roviny skluznice a hrany. Slouží k přenosu účinnosti bočního úhlu hrany na sněhovou podložku zejména při jízdě po hraně při carvingovém oblouku, zabraňuje nežádoucímu zařezávání hran.
 • Tuning hrany se provádí v rozsahu 0.3 – 0.8° pomocí paralelních brusných kamenů s konstantním úhlem sklonu, rychlosti posuvu a jeho tlaku.
 • Podbroušením – vyleštěním spodní hrany zároveň odstraníme zbytkový otřep vzniklý při bočním broušení

6. Impregnace a leštění

 • Samotné broušení je vždy velkým zásahem do jednotlivých pórů skluznice. Základní impregnace je zvláště potřeba k hloubkové ochraně póru a zajištění jeho elasticity.
 • Ideálním způsobem nanášení vosku je prostřednictvím tepelné voskové lázně, díky které je skluznice schopna absorbovat co největší ale zároveň i nejnutnější množství vosku – při mazání za studena je tato schopnost vyloučena.
 • Odstranění nadbytečného vosku z plochy skluznice provádíme mechanickým způsobem pomocí nylonových kartáčů a nebo filcových pásů pro polishing, které jsou dostatečně měkké tak, aby nepoškodily – neztupily vrchol úhlu hrany.
 • V případě dobře zvolené a provedené strukturace skluznice je vosk chápán pouze jako sekundární proces pro impregnaci, nikoli jako způsob, jak docílit výrazné změny kluzných vlastností lyže.

Pouze struktura je proces, který primárně určuje způsob a množství odváděné vody z třecí plochy mezi skluznicí a podložkou a ovlivňuje jak rychlost lyže tak i její ovladatelnost

Ceník lyžařský a snowboardový servis

Lyžařský servis - s kartou hosta Lipnocard

Cena
Malý lyžařský servis do 130 cm 587 Kč
Velký lyžařský servis do 130 cm 876 Kč
Malý lyžařský servis 782 Kč
Velký lyžařský servis 1 054 Kč
Závodní lyžařský servis 1 1 352 Kč
Broušení hrany 493 Kč
Montáž sjezdového vázání 468 Kč
Montáž sjezdového vázání s deskou 544 Kč
Demontáž sjezdového vázání 153 Kč
Nastavení vypínacích sil vázání 264 Kč
Voskování lyží 281 Kč
Voskování lyží do 130 cm 196 Kč

Běžná cena

Lyžařský servis - běžná cena

Cena
Malý lyžařský servis do 130 cm 690 Kč
Velký lyžařský servis do 130 cm 1 030 Kč
Malý lyžařský servis 920 Kč
Velký lyžařský servis 1 240 Kč
Závodní lyžařský servis 1 1 590 Kč
Broušení hrany 580 Kč
Montáž sjezdového vázání 550 Kč
Montáž sjezdového vázání s deskou 640 Kč
Demontáž sjezdového vázání 180 Kč
Nastavení vypínacích sil vázání 310 Kč
Voskování lyží 330 Kč
Voskování lyží do 130 cm 230 Kč

Snowboardový servis - s kartou hosta Lipnocard

Cena
Malý snowboardový servis do 130cm 714 Kč
Velký snowboardový servis do 130cm 876 Kč
Malý snowboardový servis 1 053 Kč
Velký snowboardový servis 1 250 Kč
Závodní snowboardový servis 1 573 Kč
Broušení hrany 519 Kč
Voskování snowboardu 366 Kč
Voskování snowboardu do 130 cm 238 Kč

Běžná cena

Snowboardový servis - běžná cena

Cena
Malý snowboardový servis do 130 cm 840 Kč
Velký snowboardový servis do 130 cm 1 030 Kč
Malý snowboardový servis 1 239 Kč
Velký snowboardový servis 1 470 Kč
Závodní snowboardový servis 2 1 850 Kč
Broušení hrany 610 Kč
Voskování snowboardu 430 Kč
Voskování snowboardu do 130 cm 280 Kč

Běžecký servis - s kartou hosta Lipnocard

Cena
Malý běžecký servis 570 Kč
Velký běžecký servis 765 Kč
Velký běžecký servis závodní 961 Kč
Montáž běžeckého vázání 332 Kč
Demontáž běžeckého vázání 119 Kč

Běžná cena

Běžecký servis - běžná cena

Cena
Malý běžecký servis 670 Kč
Velký běžecký servis 900 Kč
Velký běžecký servis závodní 1 130 Kč
Montáž běžeckého vázání 390 Kč
Demontáž běžeckého vázání 140 Kč

Další úkony - s kartou hosta Lipnocard

Cena
Výsek skluznice do 20cm2 332 Kč
Výsek skluznice nad 20cm2 587 Kč
Speciální práce - 1 hodina 493 Kč

Běžná cena

Další úkony - běžná cena

Cena
Výsek skluznice do 20cm2 390 Kč
Výsek skluznice nad 20cm2 690 Kč
Speciální práce - 1 hodina 580 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH.

Práva na změny v důsledku tiskové chyby či jiné změny vyhrazena.

Mapa okolí